Styrkebaseret forældreskab

Styrkebaseret forældreskab og FamilieFlow

Dit barns genvej til livsglæde, læring og højt selvværd

Dit barn rummer en bred vifte af styrker. Det gør du også. Det gør vi alle. En række af disse styrker føles energigivende og let tilgængelige for os. Det er vores topstyrker. Med den styrkebaserede tilgang til opdragelse, kan du gøre en vigtig forskel for dit barns trivsel og udvikling.

Styrke-hvad-for-noget??

”En styrke er en iboende kapacitet for en særlig adfærd, tænkemåde eller følelse, som er autentisk og energigivende og som muliggør optimal funktion, udvikling og præstation” *

Jeg tager udgangspunkt i de 24 VIA-karakterstyrker**, som baseres på et meget stort, forskningsmæssigt velfunderet grundlag. De 24 styrker hedder:

24 karakterstyrker

Børns udvikling af styrker

Mange forskere er enige om, at vi alle fødes med anlæg for samtlige 24 styrker. Herefter vil opdragelse og omgivelser, de sociale og kulturelle betingelser, vi vokser op under, præge hvilken retning, styrkerne udvikler sig i. Især de første seks leveår tegner vores egentlige styrkeprofil, men styrkerne er i nogen grad dynamiske og fleksible, så de kan udvikle sig med tiden. Og vi skal bruge dem hele livet, så der er absolut ingen som helst grænser for, hvornår i livet du kan begynde at arbejde med hverken dine egne eller dit barns styrker.

Styrkerne bor i os alle

Vi rummer hver især alle styrkerne. De af styrkerne, som vi har lettest ved at finde frem og bruge, kaldes for topstyrker. Andre af vores styrker ligger lidt bedre gemt, måske fordi vi ikke har haft brug for dem længe, eller fordi de ikke falder så naturligt for. Men de er der. Og kunsten er at genkende dem – og bruge dem rigtigt. Dette gælder for både børn og voksne.

De tre trin til styrkerealisering

I løbet af de seneste år har styrkeforskningen taget fart. Vi ved nu, at når vi formår at (1) finde (2) forstå og (3) forankre vores styrker, kan det resultere i:

 • Højere selvværd
 • Større selvtillid
 • Mere glæde og tilfredshed
 • Bedre præstationsevne og evne til at opnå mål
 • Mere robusthed og ukuelighed
 • Mere energi og vitalitet
 • Mindre stress

Styrkebaseret forældreskab

At praktisere et styrkebaseret forældreskab betyder, at du både stræber efter at realisere dine egne og dit barns styrker. Det handler bl.a. om

 1. din egen rolle som forælder; hvordan du udfolder dine styrker, hvordan du håndterer udfordringer, hvordan du når dine mål, og hvordan du skaber stærke relationer.
 2. hvordan du hjælper dit barn til at realisere sine styrker, mål og drømme, hvordan du støtter dit barns motivation og læring, hvordan du styrker dit barns sociale og emotionelle kompetencer og ikke mindst sikrer dit barns robusthed og livsglæde.

Sådan finder du styrkerne

Når du som forælder forholder dig nysgerrigt til både dine egne og dit barns karakterstyrker (Hov for resten, lad dig ikke stoppe her: Vær nysgerrig og led også efter styrker hos din partner, dine forældre, dine venner, dine kolleger osv.) vil du automatisk skærpe dit blik for, hvornår en eller flere styrker er i spil. Og nu er du allerede i gang med det første trin i styrkerealiseringen; at finde styrkerne.

Det er ikke så svært, men det kræver alligevel, at du lige øver dig lidt.

Du kan identificere (spotte) styrker ved at gå på opdagelse sådan her (listen er ikke udtømmende):

 • Tonefald: Sker der en forandring i stemmen, når talen falder på et særligt tema, virker dit barn mere optændt etc.? Undersøg hvilke styrker, der kan være på spil her.
 • Kropssprog: Gestik bliver ofte mere intens eller tydelig, når vi bruger vores styrker.
 • Entusiasme: Når dit barn virker opildnet, motiveret, begejstret, interesseret, nysgerrig, så led efter hvilke styrker, der er bragt i spil i situationen.
 • Ordforråd: Har dit barn et større ordforråd netop indenfor et bestemt område? Hvilke styrker har barnet aktiveret
 • En øget læringskurve: Lader det til, at dit barn lærer hurtigere end ellers netop i forbindelse med et særligt område? Studér situationen og overvej, hvilke styrker dit barn har mulighed for at udfolde netop her.
 • Flow-aktiviteter: Styrkerne er vores ekspres-elevator til flow – den tilstand, hvor vi glemmer tid og sted og er fuldkommen opslugt af en bestemt aktivitet, som vi nyder, og som vi gør os umage med. Spotter du flow, så led efter hvilke styrker, der er gang i.
 • Energi: Et unikt og vigtigt kendetegn ved en topstyrke er, at den giver mere energi end den koster at bruge! Det vil sige, at når vi har vores styrker i spil, oplever vi aktiviteten som energi-givende. Hvor får dit barn energi?

Du kan selvfølgelig overføre disse principper, når du spotter styrker hos enhver. Det gælder ikke kun for børn.

De gemte styrker

Når vi øver os, kan styrker spottes alle vegne. Vi kan tilmed spotte styrker i en problematisk adfærd:

Ser vi f.eks. en adfærd, som vi ville betegne

 • Dumdristig
 • Uartig
 • Regelbrydende
 • Hensynsløs

… kunne vi jo også samtidig bemærke

 • Mod
 • Nysgerrighed
 • Engagement
 • Humor

Måske bliver styrkerne simpelthen brugt uhensigtsmæssigt. Måske bliver de brugt for lidt eller for meget. Måske trænger dit barn til (din) hjælp for at kunne genoprette balancen, så styrken kan foldes ud på en frugtbar måde.

Jeg mener ikke, at vi skal se igennem fingre med eller rose, hvis vores børn opfører sig uacceptabelt. Men vores hjerne er nu engang evolutionspsykologisk betinget til at være ekspert i at finde fejl og mangler. Det betyder, at hvis vi ikke gør os umage, finder vi let os selv i en negativ spiral med evindelig kritik, hvor vi primært ser fejl og mangler og bruger næsten al energien på at ærgre os over, hvor besværligt og håbløst det hele er. Og det dræner os!

Robuste børn Her kan det være utrolig nyttigt – for alle parter – også at bemærke, at det hele ikke er ren elendighed. Der er også elementer af noget positivt eller konstruktivt at finde” (f.eks. i barnets adfærd, tænkemåde eller indstilling).

Når man ønsker at ændre kurs efter en periode med for mange negative episoder, er det nyttigt også at kunne spotte styrkerne i den problematiske og uønskede adfærd. For her hænger de positive oplevelser måske ikke ligefrem på træerne, og vi skal altså have fat i de styrker! De er vigtige. De genererer energi og overskud, og de er vores ekspres-elevator til flow og motivation, hvilket betyder, at de er en guldgrube, når det kommer til at øge trivslen og glæden i en udfordrende og måske opslidende hverdag.

Uanset om dit barn møder megen modgang, er i vanskeligheder eller bare generelt trives godt, vil det være frugtbart, at du som dit barns vigtigste voksen, kan se og anerkende barnets styrker. De er en stor og vigtig del af dit barns personlighed!

Sådan praktiserer du styrkebaseret forældreskab

Vi ser vores børn blomstre, når de – med vores hjælp – (1) finder (2) forstår og (3) forankrer deres styrker. De får energi af at få så mange som mulig af deres topstyrker i spil, og de kan overvinde mange vanskeligheder ved at tilføje to eller flere topstyrker til den problematiske situation, de står overfor.

Når du som forælder har fokus på, hvilke styrker dit barn besidder og hvilke, der især falder netop dit barn lette at bruge, så kan du – og de øvrige voksne omkring barnet – bruge denne viden i opdragelsen. Brug styrkerne som oaser, hvor dit barn kan hente energi.

Find styrkerne vha. styrkespotting, som jeg beskrev herover, eller brug denne test for børn 10+ og voksne.

Her kan du bruge styrkerne

Brug din viden om styrkerne når du:

 • vil kalde på dit barns vedholdenhed i forhold til svære opgaver
 • giver dit barn huslige pligter
 • vil motivere dit barn
 • skal planlægge familieaktiviteter
 • skal finde på gaver eller overraskelser

Gør dig umage med at finde på måder, hvor dit barns styrker kan flettes ind. Og brug dine egne styrker, når du skal gøre dig umage. De hjælper dig.

Tal om styrkerne i hverdagen, så dit barn selv opdager dem, og så styrkebegrebet og styrkernes navne bliver en del af jeres ordforråd hjemme. På den måde øger du muligheden for, at dit barn selv bemærker styrkerne, både hos sig selv og hos andre.

Styrkebaseret kommunikation til børn Styrkerne har en tendens til at fungere som ekspres-elevator flow – den tilstand, hvor vi glemmer tid og sted, hvor motivation og engagement er i top, og hvor vi lærer hurtigt. Det opbygger vores ressourcer både nu og her, men også på den lange bane – så vi rent faktisk er bedre rustet til at håndtere det, når livet giver os en knytnæve lige i sylten. For det sker jo også. Uanset om det sker i form af en afvisning i skolegården, en skilsmisse, dårlige karakterer eller en fyreseddel. Vi møder skuffelser og masser af udfordringer livet igennem. Styrkearbejdet kan både ruste os til at håndtere disse udfordringer og tilmed øge vores generelle trivsel og livstilfredshed.

Har du lyst til at lære endnu mere? Vil du udforske dit barns og din families styrker? Vil du mærke, hvordan styrkerealisering kan forandre kvaliteten af jeres relationer? Så er du velkommen til at kontakte mig.

Du kan også se nærmere på min online styrketræningsportal, Styrkeportalen, hvor du lærer at finde, forstå og forandre dine styrker vha. e-læring, så du kan træne styrker, når du selv har tid og lyst.

Eller måske vil du hellere lige læse lidt om, hvor vild en forandring styrkearbejdet kan gøre for parforholdet.

 

God fornøjelse uanset hvad du vælger

 

 

*min oversættelse af A. Linley, 2008

** De 24 VIA-styrker: VIA står for Values in action (Seligman og Peterson, 2004)